Hệ thống phân phối

  • Hệ thống siêu thị Co.op
  • Hệ thống siêu thị VinaTex
  • Hệ thống siêu thị VinMart
  • Siêu thị Maxi Mark Cộng Hòa
  • Siêu thị Maxi Mark 3/2
  • Siêu thị Maxi Mark Nha Trang
  • Siêu thị Intimex Nghệ An
  • Siêu thị Văn hóa Văn Lang

Cán bột gỗ

Cán bột gỗ

Cán bột gỗ CB0030

Mã SP: CB0030

Kích thước: D25 x 300 mm

Nguyên liệu: Gỗ xà cừ

Cán bột gỗ CB0050

Mã SP: CB0050

Kích thước: D50 x 470 mm

Nguyên liệu: Gỗ Xà Cừ

Cán bột gỗ CB2530

Mã SP: CB2530

Kích thước: D25 x 300

Nguyên liệu: Gỗ Xà Cừ