Trang chủ Giấy chứng nhận KQ phân tích thớt gỗ

Hệ thống phân phối

  • Hệ thống siêu thị Co.op
  • Hệ thống siêu thị VinaTex
  • Hệ thống siêu thị VinMart
  • Siêu thị Maxi Mark Cộng Hòa
  • Siêu thị Maxi Mark 3/2
  • Siêu thị Maxi Mark Nha Trang
  • Siêu thị Intimex Nghệ An
  • Siêu thị Văn hóa Văn Lang

KQ phân tích thớt gỗ

KQ phân tích thớt gỗ

Vấn đề an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thớt gỗ (là sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm) hiện nay còn ít được quan tâm bởi người tiêu dùng.

Để đảm bảo vấn đề an toàn thực phẩm, doanh nghiệp chúng tôi thực hiện kiểm tra định kỳ sản phẩm thớt gỗ theo các chỉ tiêu được quy định tại QĐ 46/2007/QĐ-BYT của Bộ Y Tế.