Trang chủ Giấy chứng nhận Nhãn hiệu độc quyền

Hệ thống phân phối

  • Hệ thống siêu thị Co.op
  • Hệ thống siêu thị VinaTex
  • Hệ thống siêu thị VinMart
  • Siêu thị Maxi Mark Cộng Hòa
  • Siêu thị Maxi Mark 3/2
  • Siêu thị Maxi Mark Nha Trang
  • Siêu thị Intimex Nghệ An
  • Siêu thị Văn hóa Văn Lang

Nhãn hiệu độc quyền

Nhãn hiệu độc quyền

Hiện nay trên thị trường xuất hiện các sản phẩm nhái sản phẩm của Doanh Nghiệp chúng tôi.
Logo của Doanh Nghiệp chúng tôi được Cục Sở Hữu Trí Tuệ thuộc Bộ Khoa Học và Công Nghệ chứng nhận đăng ký nhãn hiệu độc quyền.
Những sản phẩm khác sử dụng Logo tương tự của Doanh nghiệp chúng tôi đều là hàng nhái, hàng giả mạo.


Hình thức thể hiện trên bao bì sản phẩm của Doanh Nghiệp chúng tôi đã được Cục Bản Quyền Tác Giả chứng nhận đăng ký độc quyền.
Những sản phẩm có hình thức thể hiện trên bao bị sản phẩm tương tự như chúng tôi đều là hàng nhái, hàng giả mạo