Hệ thống phân phối

  • Hệ thống siêu thị Co.op
  • Hệ thống siêu thị VinaTex
  • Hệ thống siêu thị VinMart
  • Siêu thị Maxi Mark Cộng Hòa
  • Siêu thị Maxi Mark 3/2
  • Siêu thị Maxi Mark Nha Trang
  • Siêu thị Intimex Nghệ An
  • Siêu thị Văn hóa Văn Lang

Sản phẩm gỗ khác

Sản phẩm gỗ khác

Bộ cối chày gỗ

Mã SP: CC0001

Kích thước: 150 x 150 x 120 mm

Nguyên liệu: Gỗ xà cừ

Muỗng cơm nhỏ

Mã SP: MS0002

Kích thước: 70 x 210 mm

Nguyên liệu: Gỗ Song Mã

Sạn nhỏ

Mã SP: MS0001

Kích thước: 70 x 210 mm

Nguyên liệu: Gỗ Song Mã